2563 กันยายน 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองอธิการบดี สจล.วิทยาเขตชุมพร และบุคลากรลาดกระบังชุมพร ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ อาจารย์ประจำ และคุณไสว ทับซ้อน พนักงานราชการ สจล.วิทยาเขตชุมพร
Sep 23, 2020
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)