2562-11-30 การประชุมกลุ่มย่อย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ อารีน่า 1 วิทยาลัย อี.เทค
Nov 30, 2019
Photo Mdec (Owner)
Manthana Thongarun
สุภาวดี คงกําไร
ETB photo
Aoranuch Chalomthip
จริยา สุทธิประภา
Salisa Ruenrueng
wutthikhun vorakupratanakun