การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2564
Apr 6–9
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา RPK24 (Owner)
Wanutchaporn Chamjit
wilawan Palee