Padva 2022
Apr 2 – 3, 2022
Maharashtra Mandal of Kansas City (Owner)
Suchita Bhagde
Sanyukta Kale
Kalyani Bholane
Chaitanya Kale
Vai Patil
Rupali Dange
Ashwini Deshpande
Vrushali Samant