โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบเอกสาร ปพ.๑ และ ปพ.๒ ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ตามตารางเวลาและสถานที่ที่โรงเรียนได้กำหนด โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
Apr 19
 · 
Shared
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)