เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการจัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี : "หยุดหมอกควันและอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม : Beat Air Pollution" โดยนักเรียนชุมนุมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเลยพิทยาคมได้แสดงละครรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
Jun 6–7, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
worawut kla