สปอร์ทเดย์ที.เทค
Dec 24–27, 2018
ที.เทค ธาตุพนม (Owner)
ฝ้าย น้อย
Ais Buddy
วิภาวัน จํารัสศรี
Jame infinity
จินตนา บุญประสิทธิ์
อ้อม แอ้ม
Piytaida Kaiyafay
อารียา อินพิมพ์