คณะผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Feb 2
admin mwbb (Owner)
จันทรวิมล วงศ์แดง