คณะผู้บริหาร คณะครูพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา นำโดย นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การเยี่ยมชมการนำสื่อนวัตกรรม Zappar มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในแผนการเรียน EP MEP และ Inter วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
Jan 29, 2020
saksiri pama (Owner)
มาลินี รัตนมาลี