นายนิกร สุรนาทชยานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตนารี โรงเรียนเลยพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย วันที่ 24-26 มกราคม 2563
Jan 25, 2020
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)