ไหว้ครู รับแถบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี 2561
Aug 29–30, 2018
BCNKK (Owner)
วารุจน์ ดลรุ้ง