งานศิลป (10ตค62) จุด5 รร.บ้านค่ายวิทยา
Oct 10, 2019
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
Kang_Kang Indy