SEP 13 20 Đức Cha Kevin W. Vann thăm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang Giáo phận Orange California.
Sep 13
William Nguyen (Owner)
Phong Le
Như Quynh Wife