โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)ได้จัดกิจกรรมค่ายสมาธิเสริมสร้างปัญญา ณ วัดศรีทีปาราม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 (วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
Jun 9–10, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Daisy P.
fairy tale