01ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 1/2560 ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2560
Apr 1 – 2, 2017
อนุชิต กิ่งก้าน (Owner)
TTKanGKung 2
ยงยุทธ นุชบัว
นายวิมล พันไพรี
Poraphat Masard
Nattawut Moonsart
Ataworn Apuppuch
Pla yang
นายวิรัตน์ ศรีอาจ