นายนิกร สุรนาทชยานันท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมผลงานนวัตกรรมนักเรียน กิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร โรงเรียนเลยพิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงอาหาร 20 สิงหาคม 2562
Aug 20, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ณัฏฐณิชา ศุภวงศ์วรรธนะ
Narmeng2 -.-