🔵วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. 🔷นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลณ บ้านนาเหนือ หมู่ที่6 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Sep 21
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)