Ngô Phước Hậu và Phạm Vũ đến Sydney
Nov 8 – 11, 2009
Khoa Hoc Sai Gon (Owner)
Chanh Dao LAM
Dong Nguyen Trung
lechi vo