กีฬาเครือข่ายสุดแดน 2552
Jul 15–17, 2009
Susoh School (Owner)
1090550341 บ้านสุโสะ