กิจกรรมทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 1 ธันวาคม 2560
Nov 29–Dec 1, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
nukool channel
Anuwat Tar