กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ปีการศึกษา 2562
Feb 27–28
mansuang soottakarn (Owner)
Chanaporn Chaisin
Salika Saetoen
Nawaphat Atoiram
รุจิเรข ฤทธิ