รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา ปลอดยาเสพติด วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Aug 16, 2018
ภัทราพร นิกรติณชาติ (Owner)
ประเสริฐ ฉิมท้วม
ณัฐสิทธิ์ จิรันดร