วันที่ 3 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนางมณี วรรณสอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มอบหมายให้ นางอมลรดา หนูแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางประนอม อาจหาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายพรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และพูดคุยกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2/2563 และพบครูที่ปรึกษาตามห้องที่กำหนด ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
Dec 3, 2020
 · 
Shared
วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกระบี่ (Owner)