DÂU XIÊM
Aug 1, 2015 – Nov 4, 2022
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Huy Trương Quốc
Nguyễn Minh Triều trường TH Vĩnh Tường 3
Phương Nguyên Võ
tranthibichly1990@gmail.com