ภาพบรรยากาศ ทำบุญพุทธสถาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 18 กันยายน 2563
Sep 17
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
นภสิริ โพธิ์ไชยแสน