สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ฝั่ง 2) โดยได้รับเกียรติจากนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)
ผาสุข ถาวร