วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพระซอง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หัองประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง โดยมี นายวันชัย บัวสอน ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพระซอง เป็นประธานคณะกรรมการ
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)