2020 03 09 - prelato Vytauto Stepono Vaičiūno gimtadienis
Mar 9
KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJA (Owner)
Rimantas Žiemys