วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่าน Video Conference เพื่อมอบนโยบายจาก สพฐ.ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 203 แห่ง พร้อมมอบประกาศนียบัตรการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ที่มีคะแนนสอบด้านความสามารถเต็ม 100 และประกาศนียบัตรผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 หรือ 5% ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
Jul 12, 2020
 · 
Shared
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)