โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการอบรมพัฒนนาการพูดสู่ความสำเร็จ โดยวิทยากร อ.รัชเขต วีสเพ็ญ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29
Aug 13, 2018
Lukhamhan TV Channel (Owner)
Yjvf Gh