ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปี 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Mar 10
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)