การเลือกตั้งประธานนักเรียนประธานสภานักเรียนและประธานคณะสีรุ่น 67 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
Mar 22–23
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)
Prapakorn Chiengtong