นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสา ที่ดำเนินการจัดกิจกรรม หน้าเสาธงชาติ ในการเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
Apr 27, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
าาื ืา