กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2565
Jul 7–14
ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ (Owner)
2 ณัฐนนท์ Nattanon