จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาในร่ม
Nov 22–23, 2018
ภัทราพร นิกรติณชาติ (Owner)
ชนะภัย ทะมาตร์
ประเสริฐ ฉิมท้วม