สัมมนาศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้ารศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Oct 8–9
pongsathorn prayaprasert (Owner)
ภัทธรินทร นิลสระคู
Fdv Dtacxv
ยุทธชัย แก้วพิลา
Album is empty
Add photos