บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GIFTED) และ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2563 (7 มี.ค. 63)
Mar 7
Thanawat Rugkrate (Owner)
Thanchanit Earth
chantra Dabbang