5 พ.ย. 63 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ มทร.ศรีวิชัย ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา1-63
Nov 4, 2020
ทัศนียา ทองสม (Owner)
ชะอ้อน หิ้นจิ้ว