วันที่ 15 ก.ค. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมคัดเลือกประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Jul 15
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ธิภาภรณ์ ชาญเชี่ยว