นิทรรศการรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนผู้มาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา จ.ตาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ และโรงเรียนวัดไทรใต้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
Feb 8
 · 
Shared
lasalleschool nakhonsawan
Album is empty
Add photos
Show previous comments