อบรมต้านภัยยาเสพติดโดย อบจ เชียงราย
Jul 2–3, 2019
pk.news school (Owner)
ศิริรัตน์ แสงเทพ
นฤชิต ใจวงศ์
ตุ่น บาร์เบ้อ