กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ (4 ธ.ค. 2563)
Dec 3, 2020
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (Owner)
ไวส์ จันทรัตนาสกุล