พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
Dec 31, 2015–Feb 27, 2019
computer 001 (Owner)
ลูกตาล การศึกษา
Hhh Ttth
Nest Phimthanapatt
Anochar A
Nonthiya Saorayasakun
รัตติกาล ชัยบุตร
Jame Win
pimpika Ruangruang