2023-12-21 นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566 รอบครูและพนักงาน
Dec 21, 2023
เบญญา เจริญเจษฎา (Owner)
สวลี จิรพันธ์พิพัฒน์