1/2563 กิจกรรม Open House 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 #6 ม.ค. 2563
Jan 5–6
ประชาบดี พิทยาคม (Owner)
Witthaya Moonmuang
ธรดล สุรวงษ์
เปรมชนัน วงษาเทพ
ดวงฤทัย ดวงศรี
ธีรวุฒิ พลเสนา
RAMEI 29
Tippawan Pararak
Chocktavee Sagounrat