เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสา "รวมพลังน้ำเงินชมพู อนุรักษ์ธรรมชาติ" และเปิดกิจกรรมจิตอาสา "ชาวม.5 BIG CLEANING DAY ต้านภัยโควิด 19" ในวันที่ 30 มีนาคม 2564
Mar 29–30
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
12.สุรเสกข์ บัวระภา