Kỳ 78 - Taurus (Tính Cách Cung Kim Ngưu)
Aug 22, 2019
Anh ngữ Thiên Ân (Owner)
Tuấn Cao