นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาด โรงเรียนเลยพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือภูผาม่าน เมาเท็นแคมป์ จังหวัดขอนแก่นวันที่ 24-25 มกราคม 2563 (Donut&Chompoo)
Jan 23–25, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Nene Kkm
Happy Officials
Witchayaporn Witchayaporn
แมว โง่