3ก.ย.64 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความร่วมมือโรงเรียน ส.ท.พ. ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนท้องถิ่นในการเก็บข้อมูล เพื่อทำวิจัย
Jan 2, 2020–Sep 3, 2021
 · 
Shared
ทัศนียา ทองสม (Owner)