Chào Tân Sinh viên - FLY UP 2019
Oct 18–19, 2019
Trung tâm Thông tin và Truyền thông ĐH Mở Hà Nội (Owner)
Minh Châu Dam
Ánh Đỗ Thị
Thủy Mai
Thảo Phương
Hà Mai
Huyền Nguyễn Thị Ngọc
Thanh Nam Nguyễn